Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2016/2017 [fr]

Wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017 można składać do 4 marca 2016 roku.

Program ten umożliwia wymianę uniwersytecką i naukową między Francją i Polską.
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące tych programów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”: institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf

opublikowano 03/02/2016

Haut de page