Inne wizyty ministerialne [fr]

- Spotkanie ministrów Finansów w formacie weimarskim Michela Sapin, Wolfganga Schäuble i Mateusza Morawieckiego (Paryż, 22/02/2017)
- Antoni Macierewicz, Paryż, 2 lutego 2016
- Spotkanie ministrów Finansów w formacie weimarskim Michela Sapin, Wolfganga Schäuble i Pawła Szalamacha (Berlin, 19/01/2016)
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, poligon w Drawsku Pomorskim, 7 maja 2015
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 25 listopada 2014
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Malbork, Westerplatte, Kielce, 31 sierpnia-1 września 2014
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 29 kwietnia 2014
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 21 marca 2014
- Arnaud Montebourg, Minister ds. Ożywienia Gospodarczego, Warszawa i Kraków, 6-7 luty 2014
- Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa, Paryż, 14 stycznia 2014
- Pascal Canfin, Minister ds. Rozwoju we francuskim MSZ, Warszawa, 20-23 listoada 2013, COP19
- Philippe Martin, Minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii ( Warszawa, 20-21 listopada 2013, COP19)
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Drawsko Pomorskie, 7 listopada 2013 (ćwiczenia NATO Steadfast Jazz 2013)
- Nicole Bricq, Minister Handlu Zagranicznego (Warszawa, 19 września 2013)
- Manuel Valls, Minister Spraw Wewnętrznych (Kraków, 24 lipca 2013, Trójkąt Weimarski Ministrów Spraw Wewnętrznych).
- Philippe Martin, Minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii ( Warszawa, 15 lipca, spotkanie Ministrów Środowiska Trójkąta Weimarskiego do Polski)
- Kader Arif, Minister ds. Kombatantów Republiki Francuskiej (Warszawa, 18-19 kwietnia 2013)
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 6 marca 2013 (spotkanie ministrów Obrony Narodowej Grupy Wyszehradzkiej, Niemiec i Francji)
- Manuel Valls, Minister Spraw Wewnętrznych, 1 lutego 2013, Warszawa
- Stéphane Le Foll, Minister Rolnictwa, Produkcji Rolno-Spożywczej i Lasów Republiki Francuskiej, Warszawa, 14 grudnia 2012
- Nicole Bricq, Minister Handlu Zagranicznego, Warszawa, 16 listopada 2012, w ramach wizyty oficjalnej Prezydenta Francji w Polsce
- Spotkanie "Weimar Plus" : M. Siemoniak, Paryż, 15 listopada 2012
- Nicole Bricq, Minister Handlu Zagranicznego, Warszawa, 11 października 2012
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 5 października 2012
- Jean-Yves Le Drian, Minister Obrony Narodowej, Warszawa, 23 lipca 2012
- David Douillet, Minister ds.Sportu, Kraków, 13 paźdiernika 2011 (Nieformalne spotkanie ministrów ds. sportu UE)
- Gérard Longuet, Minister ds. Obrony, Wroclaw, 22 września 2011 (nieformalne spotkanie Ministrów ds. Obrony UE)
- Eric Besson, Minister ds. Przemysłu, Energii i Gospodarki cyfrowej, Wrocław, 19-20 września 2011 (nieformalne spotkanie Ministrów ds. Energii UE)
- François Baroin, minister Gospodarki, Finansów i Przemysłu, Wrocław, 16-17 września 2011 (nieformalne spotkanie Ministrów ds. Finansów UE)
- Nadine Morano, Minister ds. Szkoleń Zawodowych przy Ministrze Pracy, Sopot, 7-8 lipca 2011 (nieformalne spotkanie ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej, PPUE)
- Gérard Longuet, minister Obrony Narodowej, Warszawa, 16-17 maja 2011
- Anne-Marie Idrac, francuskiego Sekretarza Stanu ds. Handlu Zewnętrznego przy Ministrze Gospodarki, Warszawa, 16-17 września 2010
- Bruno Le Maire, Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa, Warszawa, 7 czerwca 2010
- Hubert Falco, Sekretarz Stanu ds. Obrony i Kombatantów, Ministerstwa Obrony Republiki Francuskiej, uroczystości 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, 27 stycznia 2010
- Bogdan Zdrojewski, Minister Zdrowia i Dziedzictwa Narodowego, Paryż, 5 listopada 2009
- Bruno Le Maire, Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa, Warszawa, 21 września 2009
- Eric Besson, Minister ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Wspólnego Rozwoju, Warszawa, 17 września 2009
- Hervé Morin, minister Obrony Narodowej, Kraków, Szczyt NATO, 19-20 lutego 2009
- Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, Paryż, 11-13 lutego 2009 (MEEDDAT, Senat, EDF, AREVA)
- Luc Chatel, sekretarz stanu ds. przemysłu i konsumpcji oraz rzecznik rządu, Warszawa, 21 listopada 2008
- Nathalie Kosciusko-Morizet, sekretarz stanu odpowiedzialna za ekologię, Warszawa, 13-14 października 2008
- Brice Lalonde, ambasador odpowiedzialny za międzynarodowe negocjacje w sprawie zmian klimatycznych, Warszawa, 13-14 października 2008
- Patrick Stefanini, sekretarz generalny z ministerstwa ds. Imigracji, Warszawa, 2 lipca 2008
- Waldemar Pawlak, minister gospodarki, Paryż, 16 września 2008
- Grzegorz Schetyna, minister spraw wewnętrznych, Paryż, 26 czerwca 2008
- Dominique Bussereau, sekretarz stanu ds. transportu przy ministerstwie Ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, 3 czerwca 2008
- Xavier Bertrand, minister pracy, stosunków społecznych i równości, Warszawa, 30 maja 2008
- Hervé Morin, minister obrony narodowej, Warszawa, 28 maja 2008 (II Szczyt francusko-polski)
- Valérie Pécresse, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, Warszawa, 28 maja 2008 (II Szczyt francusko-polski)
- Jean-Louis Borloo, minister Stanu, minister ds. Ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa i Poznań, 28 maja 2008 (II Szczyt francusko-polski)
- Ewa Kopacz, minister zdrowia, Paryż, 15 kwietnia 2008
- Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości, Paryż, 15 kwietnia 2008
- Anna Fotyga, szefowa kancelarii Prezydenta, Paryż, 28 marca 2008
- Hervé Morin, minister obrony narodowej, Warszawa, 20 marca 2008
- Waldemar Pawlak, Wicepremier, minister gospodarki, Paryż, 7-9 marca 2008
- Brice Hortefeux, Minister ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju, Warszawa, 3-4 marca 2008
- Marek Sawicki, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Paryż, 22-23 lutego 2008)
- Brice Lalonde, ambasador odpowiedzialny za międzynarodowe negocjacje w sprawie zmian klimatycznych, Warszawa i Poznań, 18-20 lutego 2008
- Michel Barnier, minister rolnictwa i rybołówstwa (Warszawa, 30 listopada 2007)
- Michèle Alliot-Marie, minister spraw wewnętrznych (Sopot, 17 października 2007)
- Andrzej Kryże, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (Paryż, 27 kwietnia 2007)
- Andrzej Lepper, minister rolnictwa (Paryż, 2-3 marca 2007)
- Andrzej Lepper, minister rolnictwa (Paryż, 23 października 2006)
- Michèle Alliot-Marie, minister obrony (Kraków, 25 lipca 2006)
- Christine Lagarde, minister handlu zagranicznego (Wrocław, Warszawa, 1-2 czerwca 2006)
- Radosław Sikorski, minister obrony (Paryż, 23 maja 2006)
- Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego (Paryż, 8 marca 2006)
- Michał Ujazdowski, minister kultury (Paryż, 4 marca 2006)
- Nicolas Sarkozy, minister stanu, minister spraw wewnętrznych i zagospodarowania przestrzennego (Gdańsk i Warszawa, 13 września 2005)
- Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa (Paryż, 17 maja 2005)
- Renaud Donnedieu de Vabres, minister kultury i komunikacji (Warszawa, 18-19 marca 2005)
- Michèle Alliot-Marie, minister obrony (Saint-Jean-de-Luz, 22 października 2004 - Trójkąt Weimarski)
- Waldemar Dąbrowski, minister kultury (Paryż, 15 grudnia 2004-zamknięcie "Nova Polska")
- Jerzy Swatoń, minister środowiska (Paryż, 1 grudnia 2004)
- Nicolas Sarkozy, minister gospodarki i finansów (Warszawa, 12 lipca 2004, Szczyt Trójkąta Weimarskiego)
- Waldemar Dąbrowski, minister kultury (Paryż, 3 maja 2003 - otwarcie sezonu polskiego)
- Michèle Alliot-Marie, minister obrony (Warszawa, 3 maja 2004)
- François Loos, minister handlu zewnętrznego (Warszawa, 28-30 kwietnia 2004, Europejski Szczyt ekonomiczny)
- Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa (Paryż, 27-28 lutego 2004)
- François Fillon, minister ds. społecznych (Warszawa, 30 maja 2003 - pierwsze spotkanie ministrów ds. społecznych w ramach Trójkąta Weimarskiego )
- Jean-Jacques Aillagon, minister kultury (10-11 kwietnia 2003)
- Marek Siwiec, sekretarz stanu, dyrektor Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Paryż, 31 marca 2003)
- Dominique Perben, minister sprawiedliwości (30-31 marca 2003)
- Michèle Alliot-Marie, minister obrony (Warszawa, 17-18 lutego 2003, Trójkąt Weimarski)
- Wiesław Kaczmarek, minister skarbu (Paryż, 24 października 2002)
- Michèle Alliot-Marie, minister obrony (Warszawa, 23-24 września 2002, Szczyt NATO)
- François Loos, minister handlu zewnętrznego (Warszawa, 23-24 września 2002)
- Hervé Gaymard, minister rolnictwa (Warszawa, 25-26 lipca 2002)
- Jerzy Szmajdziński, minister obrony (Paryż, 4 kwietnia 2002)
- Marek Belka, minister finansów (Paryż, 14 lutego 2002)
- Jerzy Szmajdziński, minister obrony (Paryż, 12 lutego 2002)
- Michel Sapin, minister służby cywilnej (Warszawa, 24 stycznia 2002)
- Daniel Vaillant, minister spraw wewnętrznych (Warszawa, 18-19 stycznia 2002)

opublikowano 23/02/2017

Haut de page