Ekipa konsulatu

Pan Michel LISBONIS
_ Konsul, szef kancelarii
_ Tel : +48 (22) 529 30 50

_ Asystentka-tłumacz
_ Tél : +48 (22) 529 30 51

Martine CONNOLLY
_ Zastępca konsula + sprawy socjalne, adopcja, słuzba wojskowa
_ Tel : +48 (22) 529 30 55

_ Obsługa obywateli francuskich (paszporty, dowody osobiste)
_ Tel : +48 (22) 529 30 53
_ +48 (22) 529 30 77

_ Biuro stanu cywilnego
_ Tel : +48 (22) 529 30 54

_ Wizy
_ Tel : +48 (22) 529 30 51

opublikowano 01/09/2015

Haut de page